Privacy statement

Privacy statement

Persoonlijke gegevens die je op deze site invult, gebruikt Lincy De Meyer om uw bericht af te handelen. Door deze gegevens via de website in te geven, ga je ermee akkoord dat deze gegevens opgeslagen worden in onze database. Er zal zorgvuldig met deze gegevens omgesprongen worden en gehandeld worden overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

Ook zijn we geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze site, vb welke pagina’s worden geraadpleegd en op welk tijdstip. Dergelijke gegevens worden geregistreerd en eventueel aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat hierbij uitsluitend om niet-persoonlijke gegevens of statistische informatie.